12.00 
16.00 
12.00 
12.00 
17.00 
19.00 

Βάζα-Δοχεία

Δοχείο καφέ ζάχαρη

19.00 
18.00 
18.00 
20.00 
18.00 
20.00 
19.00 

Βάζα-Δοχεία

Δοχείο κεραμικό

15.00 
22.00 
14.00 
26.00